Codzienna lektura obowiązkowa dyrektora, wizytatora. Największe forum kadry kierowniczej oświaty: 32 tys. czytelników.Do OSKKO należy ok. 4000 dyrektorów, urzędników KO, OP. Jesteśmy najliczniejszą grupą wsparcia polskiego dyrektora.

Partnerzy Główni Kongresu:

Partnerzy Kongresu: 

 

 
 


Zapraszamy do lektury artykułu: Jak wdrażać TIK na zajęciach z języka obcego: otwarcie Akademii TIK – Języki Obce 2.0.
Innowacyjne nauczanie i uczenie się

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab promujący rozwijanie i pogłębianie umiejętności pracy w zespole. Obejmuje cykl warsztatów, a także udział w szkoleniach online.
Rozmawiajmy o uchodźcach

Celem projektu jest ułatwienie szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest oparta na wzajemnym szacunku rozmowa w szkole uczniów na trudny temat jakim jest przyjęcie i obecność w Polsce uchodźców. Na Konferencji w Krakowie proponujemy debatę: Jak w szkole można rozmawiać na kontrowersyjne tematy.
OSKKO jest partnerem projektu.Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Zapraszamy do zapisów na nową edycję SPLO, tworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Collegium Civitas, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
 i OSKKO.


Podczas organizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego gali
"Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2014/2015",
OSKKO zostało uhonorowane certyfikatem
Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.Studia podyplomowe
"Zarządzanie ewaluacją w edukacji".

Studia skierowane do pracowników instytucji sektora edukacji mają na celu przybliżenie zainteresowanym tematyki związanej z ewaluacją, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.


Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Ponad 600 dostępnych bezpłatnie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na portalu Scholaris.


KRKlot – ucz się i zdobywaj nagrody

KRKlot to samolot, dzięki któremu możemy udać się w niezwykłą podróż przez krainę kwalifikacji. Osiem poziomów i dziesiątki dyplomów do zdobycia, quiz na temat edukacji oraz rynku pracy. Gra internetowa KRKlot to nowy sposób na zabawę i naukę dla osób w każdym wieku.
Projekt KRK realizowany jest przez Partnera Merytorycznego OSKKO -
Instytut Badań Edukacyjnych.


„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”
to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach. Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin i wzorów dokumentów.
 

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”
powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.
W czasopiśmie „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” znajdą Państwo aktualności prawnooświatowe, porady doświadczonych specjalistów, innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania szkołą i procesów edukacyjnych, wywiady z wybitnymi teoretykami i praktykami oraz wzory dokumentów.

 

 

KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy MEN Prawo oświatowe.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy MEN Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

zobacz inne konsultacjeBIULETYN OSKKO ZA SIERPIEŃ 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. placówek doskonalenia nauczycieli.

25 lipca 2016 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

21 lipca 2016 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA LIPIEC 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
ZobaczKONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

13 czerwca 2016 zostało złożone w Ministerstwie Zdrowia stanowisko OSKKO.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA CZERWIEC 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz

KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MAJ 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA KWIECIEŃ 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz
BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA STYCZEŃ 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


Spotkanie przedstawicieli OSKKO z Minister Edukacji Narodowej

7 grudnia 2015 r. 4 członkowie Zarządu OSKKO: Ewa Czechowicz, Alicja Kapcia, Anna Zabielska i Marek Pleśniar, spotkali się z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Przedłożono stanowiska OSKKO ws. sześciolatków w szkole oraz likwidacji gimnazjów, a także inne postulaty Stowarzyszenia.


BIULETYN OSKKO ZA GRUDZIEŃ 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA LISTOPAD 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
ZobaczDołącz do nas na:


BIULETYN OSKKO ZA PAŹDZIERNIK 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA WRZESIEŃ 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


BIULETYN OSKKO ZA SIERPIEŃ 2015 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.
Zobacz


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA I STANOWISKO OSKKO

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

zobacz inne konsultacje


 

Wymiana doświadczeń, idei i wyników działań sieci krajowych w ramach Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole.

 

Jakiego rodzaju edukacja, szkolenia, doskonalenie zawodowe pozwala najlepiej wspierać dyrektorów szkół w ich pracy, przede wszystkim zaś w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły?

 

Wybór, przygotowanie i wsparcie szkolnych liderów – sprawozdanie
z sesji w ramach X Konferencji OSKKO 2.03.2013 r.

 

Wirtualna Platforma na temat przywództwa w szkole.

 

Sieć Przywództwa w Szkole.


OSKKO W ZESPOLE MEN DS. DOKUMENTACJI SZKOLNEJ  

W dniach 17-18 maja w Sulejówku obradował zespół ds. odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej. Analiza przepisów obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz integracyjnych, a także przepisów i procedur związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów – to główne tematy spotkania Zespołu. Do zakresu prac Zespołu weszły zebrane przez OSKKO, a zgłoszone przez dyrektorów i urzędników z całego kraju absurdy oświatowe.

Zobacz


ABSURDY OŚWIATOWE

Zgodnie z zapowiedzią ze spotkania Minister Edukacji Narodowej z członkami OSKKO, do którego doszło podczas XI Konferencji OSKKO 8 marca br. w Krakowie, przesyłamy zebrane przez dyrektorów i urzędników z całego kraju problemy do rozwiązania. Duża część z nich wymaga przede wszystkim dobrej woli i chęci wysłuchania praktyków.

Oto ich wykaz z wyjaśnieniami, rekomendacjami OSKKO i podstawą prawną.

Zobacz


Protest OSKKO

w sprawie nieskonsultowanego z oświatą naruszenia Karty Nauczyciela, naruszenia autonomii rozwoju szkoły, tj. ograniczenia doskonalenia nauczycieli – w sytuacji licznych reform oświatowych.

AKTUALIZACJA: Posłowie Julia Pitera i Marek Krząkała zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów ws. protestu OSKKO.


OSKKO występuje z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

czytaj dalej >>>


 

 Google+  

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel/fax (89) 527-95-14, dyrektor: tel/fax (89) 527-20-52;
kom. biuro:
513-057-820, 509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505